Kinderkoor Keitof

Kinderkoor Keitof is een kinderkoor voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar die samen zingen “kei-tof” vinden. Er worden veel leuke en bekende liedjes gezongen. Keitof treedt regelmatig op. Zo zingt het kinderkoor in de kerk tijdens speciale vieringen en wordt er gedanst en gezongen tijdens de intocht van Sinterklaas in Doetinchem. Ook geeft het kinderkoor eigen concerten. Sander Spaan is de dirigent van Keitof. 

Keitof repeteert elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Gaanderen.