MIJN bewegingscentrum

MIJN bewegingscentrum is een kleinschalig bewegings- en adviescentrum en daarbij unieke aanbieder van sport- en beweeginterventies gericht op specifieke doelgroepen. Het advies en de begeleiding is gericht op mensen met een tijdelijke of een structurele beperking en mensen met een afstand tot het reguliere sportaanbod. Hierbij valt te denken aan mensen met gedragsstoornissen of met een stoornis in het autistisch spectrum, re-integratie trajecten,obesitas, diabetes. niet aangeboren hersenletsel, dementie maar ook ouderen. We zijn ervaren in het één op één begeleiden van mensen en daar is ons centrum ook op gericht. Sport en beweging is vaak een middel en soms een doel. Hoe de begeleiding er uit ziet is voor iedere cliënt, en eventuele begeleiders, weer anders. De cliënt staat centraal en niet de beperking. Het uiteindelijke doel is om (weer) te kunnen deelnemen aan het reguliere circuit. MIJN zet je in beweging!

Producten van deze aanbieder