Het grootste Kerstdiner

Het grootste Kerstdiner bezorgd jaarlijks op Kerstavond een GRATIS Kerstdiner voor mensen met een laag inkomen.

11 restaurants werken mee aan deze mooie actie.

U vraagt een GRATIS Kerstdiner aan via uw account van het Meedoenarrangement. 

De aanvraag  is per huishouden/ gezin, tegen 0 punten. Het GRATIS Kerstdiner is te bestellen vanaf 9 december en  uiterlijk 16 december 2022.


Voor vragen over het gratis Kerstdiner belt u NIET met het Meedoenarrangement maar met: 06-34921978. Of mail naar: maarten@hetgrootstekerstdiner.nl