Gym / Meer bewegen voor ouderen

224 punten

In deze les is er veel aandacht voor coördinatie en balanstraining om de kans op vallen te verminderen. De lessen zijn licht intensief en de meeste beweegvormen worden op/of met behulp van de stoel gedaan afhankelijk van het niveau van de deelnemer. Zo kan iedereen meedoen binnen zijn of haar eigen grenzen. De lessen worden heel gevarieerd aangeboden met behulp van diverse materialen en muziekstijlen. De lessen zijn gericht op kracht, lenigheid, balans, coördinatie en een slotspel. De lessen worden aangeboden in buurthuizen en woonzorgcentra waar afgesloten wordt met een kopje koffie.  We brengen wekelijks ruim 180 mensen in beweging met onze gymlessen (op en achter de stoel). De leden zijn daarover erg enthousiast. 

Hieronder schetsen wij kort wat de lessen inhouden:


Gym / Meer Bewegen voor Ouderen
  • in wijkcentrum of zorginstelling
  • samen met leeftijdsgenoten
  • matig intensief
  • oefeningen vanaf / rondom een stoel
  • aandacht voor balans en coördinatie

Meer van deze aanbieder