1x zwemmen en 1x zaalsport per week voor een waarde van 496 punten

496 punten

Originele waarde:

• Mensen die een beperking ondervinden als gevolg van een verlamming, ontbrekende ledematen, spierdystrofie, reuma e.d.

• Mensen met ademhalingsproblemen (Astma of COPD)

• Mensen met hart- en/of vaatproblemen.

• Mensen die door blessures, slijtage of operaties niet (meer) in staat zijn om aan sportbeoefening binnen de reguliere verenigingen deel te nemen.

• Mensen die ooit aan sport hebben gedaan maar dat nu om welke reden dan ook niet meer (kunnen) doen maar ook mensen die nooit echt aan sport hebben gedaan maar nu toch meer willen gaan bewegen.

• Mensen die op zoek zijn naar een plaats waar zij na revalidatie terecht kunnen. Immers na revalidatie of (fysio) therapie geldt meestal: "nu moet u verder zelf wat gaan doen en blijven bewegen". Maar waar?

SZ-2 leden zijn leden die 1x  p.w. zwemmen en 1x  p.w. aan een zaalsport activiteit deelnemen

guag�gt���

Voor meer informatie www.vasdeijsselstreek.nl

Meer van deze aanbieder