Lidmaatschap Seniorenorkest Sarabram

300 punten

Regionaal  Seniorenorkest Sarabram is een blaasmuziekvereniging, met als doelstelling om met 55+'ers op een gezellige en ongedwongen manier gezamenlijk te musiceren met regelmatig een optreden voor o.a. ouderenorganisaties, in zorginstellingen en zorgcentra.
Plezier, sociaal contact  en prestatie in het musiceren gaan bij ons hand in hand.
Aanvullende informatie voor bestellers van dit product:
- leden van Sarabram moeten over een eigen (blaas)muziekinstrument beschikken.
- de  repetitie vindt elke week (niet in de vakantie) plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de repetitieruimte Da Capo, 
   Varsseveldseweg 182 te Doetinchem.
- De aanmelding kan elk moment ingaan en heeft een looptijd van een jaar.
- De contributie bedraagt € 150,-- per jaar.
- Regelmatig (ca. 5x per jaar) vindt een concert plaats in een verpleeg- of zorginstelling.
- Nieuwe leden zijn van harte welkom een repetitie te bezoeken een kunnen een maand op proef meespelen om te bezien of men het 
   niveau aankan en of het over en weer bevalt.

Meer van deze aanbieder