Walking Football

286 punten


Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.(zie ook www.dzc68.nl /Walking Football)

U dient zich nog wel zelf via de website van de vereniging aan te melden (ga naar www.dzc68.nl /lidmaatschap/aanmelden; formulier volledig invullen, akkoordverklaring aanvinken en versturen)

Meer van deze aanbieder