V.A.S. "De IJsselstreek"

Wij zijn een vereniging voor aangepast sporten in de regio Liemers, Montferland, Doetinchem en oude IJsselstreek. Wij bieden sport aan voor mensen die niet bij een reguliere sportvereniging terecht kunnen.De mensen kunnen bij ons o.a. zwemmen, handbike, sport en spel, volleybal, badminton, rolstoeldansen.In principe kan iedereen met een geringe tot ernstige lichamelijke beperking bij ons terecht. Die beperking kan het gevolg zijn van leeftijd, overgewicht, hart-, vaat- of longaandoeningen of gewrichts- en of rugproblemen. Ook mensen met sport- of andere blessures, spieraandoeningen, reuma, verlammingen of ontbrekende ledematen, vinden bij ons een plek. Zij die geen staande sport meer mogen of kunnen beoefenen en geen aansluiting met de valide sport meer vinden, kunnen wel bij ons terecht. Het aanbod is breed en is geschikt voor jonge en oudere mensen met lichte – tot ernstige lichamelijke beperkingen. Hierbij ligt het accent op de activiteiten die (nog) wel gedaan kunnen worden. Laten wat niet kan maar doen wat wel kan. Voor iedereen geldt dat hij of zij met plezier moeten kunnen bewegen en sportief bezig zijn op een niveau dat bij hen past. Dat er binnen één groep die een sport, spel of oefening uitvoert hierdoor heel verschillende mogelijkheden van de individuele deelnemers voorkomen, is nu juist géén probleem binnen deze vereniging. De meeste mensen kunnen trouwens nog heel veel dingen wèl. Het accepteren van eigen en andermans beperkingen maakt dat iedereen bij deze vereniging zich er thuis kan voelen en op zijn of haar eigen niveau kan 'uitleven'. Naast het behoud of verbetering van hun algehele conditie komen veel mensen vooral ook voor hun plezier. Vaak hoor je: "Ik zou het voor geen goud willen missen".

Producten van deze aanbieder